Tahkim Kurulu’ndan Şenol Güneş kararı!

tahkim-kurulu’ndan-senol-gunes-karari!
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

TFF Tahkim Kurulu 09 Haziran 2023 günlü (33) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2022/598 – K.2023/35 Ek

Başvuran Şahsuvar Erbaş’ın, 2022-2023 Futbol Sezonu Temsilci Klasman Listesine ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Temsilciler Kurulu kararının başvurucu yönünden onaylanmasına dair 21.03.2023 tarih ve 68 sayılı Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, oybirliği ile,

2. E.2022/599 – K.2023/36 Ek

Başvuran İbrahim Ercüment Tapcı’nın, 2022-2023 Futbol Sezonu Temsilci Klasman Listesine ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Temsilciler Kurulu kararının başvurucu yönünden onaylanmasına dair 21.03.2023 tarih ve 68 sayılı Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, oybirliği ile,

3. E.2022/600 – K.2023/37 Ek

Başvuran Murat Kurt’un, 2022-2023 Futbol Sezonu Temsilci Klasman Listesine ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

4. E.2022/601 – K.2023/38 Ek

Başvuran Fatih Babagiray’ın, 2022-2023 Futbol Sezonu Temsilci Klasman Listesine ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

5. E.2022/602 – K.2023/39 Ek

Başvuran Serkan Gülçer’in, 2022-2023 Futbol Sezonu Temsilci Klasman Listesine ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

6. E.2022/603 – K.2023/40 Ek

Başvuran Ayhan Kabakçı’nın, 2022-2023 Futbol Sezonu Temsilci Klasman Listesine ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Temsilciler Kurulu kararının başvurucu yönünden onaylanmasına dair 21.03.2023 tarih ve 68 sayılı Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, oybirliği ile,

7. E.2022/604 – K.2023/41 Ek

Başvuran Ömer Sözen’in, 2022-2023 Futbol Sezonu Temsilci Klasman Listesine ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Temsilciler Kurulu kararının başvurucu yönünden onaylanmasına dair 21.03.2023 tarih ve 68 sayılı Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, oybirliği ile,

8. E.2022/605 – K.2023/42 Ek

Başvuran Levent Ergen’in, 2022-2023 Futbol Sezonu Temsilci Klasman Listesine ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın kabulü ile Temsilciler Kurulu kararının onaylanmasına dair 21.03.2023 tarih ve 68 sayılı Yönetim Kurulu kararının başvurucu yönünden iptaline, oybirliği ile,

9. E.2022/606 – K.2023/43 Ek

Başvuran İlter Öz’ün, 2022-2023 Futbol Sezonu Temsilci Klasman Listesine ilişkin itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın kabulü ile Temsilciler Kurulu kararının onaylanmasına dair 21.03.2023 tarih ve 68 sayılı Yönetim Kurulu kararının başvurucu yönünden iptaline, oybirliği ile,

10. E.2023/53 – K.2023/281

Futbolcu Ahmet Altın ve Fethiye Spor Kulübü Derneği arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 07.12.2022 tarih ve E.2022/491- K.2022/465 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Davacı vekilinin itirazının kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında hükmedilen alacağın 394.035,50 TL olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

– Davalı vekilinin itirazının reddine, oybirliği ile,

– Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

11. E.2023/68 – K.2023/282

Futbolcu Sefa Durmuş’un, Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 28.12.2022 tarih ve E.2022/538- K.2022/516 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Davacı vekilinin itirazının kabulü ile, 499.5000,00 TL’nin eklenmesi ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında hükmedilen alacağın 1.817.480,0 TL olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

– Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

12. E.2023/279 – K.2023/283

Kireçburnu Spor Kulübü’nün, AFDK’nın 05.05.2023 tarih ve E.2022-2023/1551 – K.2022-2023/1959 sayılı kararına itirazı incelendi. Kurulumuz’un 02.06.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde;

– Kireçburnu Spor Kulübü, 2022-2023 Sezonu Kadın Ligleri Statüsü’nün 3/11 ve Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddeleri uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmış ise de; Kireçburnu Spor Kulübü’ne verilen para cezasında, olayın oluş şekli gözetilerek FDT’nin 13. maddesinin uygulanması ile takdiren 1/2 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 50.000,00 TL para cezası biçiminde düzeltilmesine, oybirliği ile,

13. E.2023/298 – K.2023/284

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı’nın PFDK’nın 09.05.2023 tarih ve E.2022-2023/930 – K.2022-2023/1173 sayılı kararına itirazı incelendi. Kurulumuz’un 02.06.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde;

– Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı’nın açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c, 38. ve 10/2. maddeleri uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti cezasının; söylenen sözlerin niteliği ve söyleniş biçimi gözetilerek FDT’nin 13. maddesinin uygulanması ile ½ oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 10 gün hak mahrumiyeti cezası biçiminde düzeltilmesine, oybirliği ile,

14. E.2023/304 – K.2023/285

Beşiktaş A.Ş.’nin teknik sorumlusu Şenol Güneş ile ilgili PFDK’nın 21.05.2023 tarih ve E.2022-2023/985 – K.2022-2023/1239 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 09.06.2023 Cuma günü saat 14:30’da icra edilen duruşmada Beşiktaş A.Ş.’nin vekili Av. Emin Özkurt’un hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

– Beşiktaş A.Ş.’nin teknik sorumlusu Şenol Güneş’e, müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 104.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

15. E.2023/308 – K.2023/286

Ataşehir Arena Spor Kulübü’nün teknik sorumlusu Bahri Ünal’ın, AFDK’nın 31.05.2023 tarih ve E.2022-2023/1600 – K.2022-2023/1155 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Ataşehir Arena Spor Kulübü’nün teknik sorumlusu Bahri Ünal’ın belgelerin haksız kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/1-c. maddesi uyarınca 12 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

16. E.2023/309 – K.2023/287

Diyarbakır Yenişehir Belediye Spor Kulübü’nün futbolcuları Mehmet Eski ve Mazlum Akyol’un, AFDK’nın 12.04.2023 tarih ve E.2022-2023/1429 – K.2022-2023/1793 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Diyarbakır Yenişehir Belediye Spor Kulübü’nün futbolcusu Mehmet Eski’nin, rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a. maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, Mehmet Eski’nin toplam 7 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Diyarbakır Yenişehir Belediye Spor Kulübü’nün futbolcusu Mazlum Akyol’un rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a. maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, Mazlum Akyol’un toplam 7 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Tahkim Kurulu’ndan Şenol Güneş kararı!

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

İzmir ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin